WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

Deze rubriek richt zich tot specifieke doelgroepen zoals apothekers en wetenschappers uit de gezondheidszorg. Op deze pagina kan alle informatie met betrekking tot relevant wetenschappelijk onderzoek gedownload worden.

Meer informatie
Oystershell NV

+32 9 377 24 85
info@oystershell.com
www.oystershell.com

DOWNLOADS

in_vivo_study_pixie.pdf (279.24 KB)
Efficacy of Two Cryotherapy Devices in Common and Plantar Warts Management (STUDY No. 14E2344) (369.84 KB)

LINKS

Oystershell