Wat is een wrat?

Wratten zijn goedaardige huidvergroeiingen. Ze worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV) dat zich nestelt in de huidcellen en hen opdracht geeft om extra te groeien.